Medelpads Sjöhistoriska förening

primus_low
Vid Medelpads Sjöhistoriska Förenings höstträff den 2020-11-20 föreläste Björn Stark om trålfisket i Medelpad. En sammanfattad artikel med bilder och fakta publicerades i tidskriften Lubrikatorn 4-2014. Ladda ner Lubrikatorn 4-2014 >>. Du som är intresserad och vill veta mer om föreningens verksamhet, S/S Primus och Sundsvall-Medelpads Sjöhistoriska Förening kan kolla in deras hemsida: www.primussundsvall.se. Medelpads Sjöhistoriska Förening bildades redan den 6 nov 2020 ombord på ms Hurtig i Sundsvalls hamn. Tore Olsson har sammanställt fakta om du vill läsa mer här på denna sida.

Fakta om föreningenOrdförande.
Till ordförande valdes Lars Pettersson, Alnö. Han var ordförande i tio år och var därefter även mycket aktiv i styrelsen och i andra funktioner inom föreningen. Näste ordförande blev Tore Olsson, som innehade den posten t.o.m. 2005. Han avlöstes av Allan Olofsson, som tyvärr hastigt avled efter en kort tid som ordförande. Nuvarande ordförande heter Hans Nilsson och är bosatt i Bergafjärden.

s/s Primus.
Föreningen erhöll båten av SCA som gåva. Några dagar före jul 1984 hämtades båten i Svartvik och kördes in till Sundsvall. Den 30 april 2021 övertog vi helt ansvaret för båten. 1985 togs båten upp på Galtströms slip, därefter låg den i hamnen i Sundsvall, där föreningsmedlemmar arbetade på båten. På senhösten kördes båten till Johannedal, där den lyftes upp på land. Samma år fick vi tillgång till en arbetslokal i anslutning till båten.1991 sjösattes båten igen och den 26 nov 2020 gick Primus för egen maskin in till Sundsvall. 1994 startade trafiken med s/s Primus. Efter ett pannhaveri låg båten upplagd i Docksta under många år, men togs ned till Karlsvik hösten 2014, för att där repareras.

Medlemsutveckling.
1982 var vi 13 st
1983 23 st
1985 200 st
1988 300 st
1990 400 st
1994 500 st
Därefter har medlemsantalet varit mellan 400 och 600 st. Vi har dock aldrig lyckats med att komma över 600.

Mötesverksamhet.
Huvuddelen av medlemsmötena har hållits i Sundsvall, men vi har även hållit möten i Timrå, Kramfors, Härnösand, Örnsköldsvik, Mellanfjärden, Stocka och Hudiksvall, där föreningen har haft medlemmar.

Studiebesök.
Ett flertal studiebesök har gjorts under åren, bl.a. till Dockstavarvet, ombord på isbrytare och finlandsfärjor men även på kraftverken och industrierna i distriktet.

Forskning.
Cirkeln om Skeppsholmens historier leddes av Mona och Alf Martinsson i Fagervik. En cirkel om Medelpads sjöfart leddes av Allan Olofson, Timrå. En fotocirkel med tonvikt på framkallning av kort leddes av Tore Olsson. Storcirkeln var namnet på den studiecirkel om segelfartyg, som leddes av Lars Pettersson. Cirkeln startade 1997 med ett möte i månaden och resulterade i skriften ”Segelfartyg från Medelpad”. Cirkeln avslutades våren 2007.

Intervjuer.
Föreningen har intervjuat ett flertal personer med anknytning till sjön. För närvarande finns mer än 120 st ljudband förvarade i Medelpadsarkivs klimatarkiv.

Publikationer.
Lubrikatorn, Medlemstidning utgiven sedan 1984. Tidningen, som innehåller 28 sidor kommer ut med 4 nr/år. Den speglar norrländsk sjöfart förr och nu. Skeppsholmens Historier. Sammanställd av Alf Martinsson. Gavs ut 1985. Indalen, 100-års jubileumsskrift. Alf Martinsson 1987. Primus. Christer Christofferson. Tjuvholmens Historia. Christer Christoffersson 1996. Barkskeppet Magnus Huss, resor och öde från 1874. Nils Magnus Huss 2004. Segelfartyg från Medelpad. Sammanställd av Tore Olsson. Gavs ut 2004. En delvis redigerad 2:a utgåva gavs ut 2010. Världsomsegling 1962-1965 med Lunkentuss. Lars Pettersson 2009. Bygger på intervjuer med Gunnar Dahlgren, intervjuer som publicerats i Lubrikatorn 2001-2004.

Utställningar och föredrag.
För att infria föreningens målsättning att sprida kännedom om Medelpads Sjöfartshistoria har föreningen genom åren deltagit med utställningar vid offentliga tillställningar, som t.ex. Svartviksdagarna, Alnödagen, Lögdödagen m.fl. Dessutom har medlemmar hållit föredrag dels vid offentliga möten och dels hos företag och föreningar.

Sundsvall 2020-11-20

Tore Olsson


TOP