Speciella fartyg med betydelse för trålfiskets utvecklingEystrasalt


Byggd 1937, c:a 70 fot (21 m), utrustad med 2-cyl Skandia semidiesel på 150 hk.
Besättning 5 man

Fartyget sjönk på 17 m djup utanför Simrishamn 30 april 2021
Läs Haverirapporten >>

Sökaren (Solvik) SL 69


Byggd 1950 på Karlshamns skeppsvarv i Karlshamn, längd 44 fot, motor 2 cyl Skandia på 60 hkr.
Hemmahörande i Sundsvall 1950 – 52. Ägare: alt 1, Sundsvalls fiskförsäljnings förening. Alt 2 Medelpads kustfiskar förbund.

Skeppare: Elis Romberg, Skatan.
Besättning: Varierande inom föreningen.

Övrigt: Enligt alla register är båten registrerad som SL 69 SOLVIK, men enligt min vetskap och hörsägen från fiskare skall namnet vara SÖKAREN. Fantastiskt framsynt men kanske några år för tidigt beställt som nybyggd och avsedd att försöksfiska på Medelpads kusten. Bör undersöka om inte båten ägdes av Kustfiskarförbundet. Användes till fiske på västkusten fram till 2000-talet.

Några mindre trålbåtar i Medelpad


Dagny SL17 ? Br. Block, senare Björne Björklund Björkön.
Namn/Nr ?? Nils Block och Söner
Namn/Nr ?? Otto Sillman och Olle Sundman
Jenny-Stina SL47 Hans Fransson Alnön. Längd 33 fot byggd i alu. år 2000 med 300hkr diesel.

Om uppgift saknas eller om något är felaktigt? Kontakta oss >>
TOP