Aba SL 9

Byggd 1905 i Härnösand som bogserbåten STÖMNÄS 2. Längd 64 fot (19,32 x 4,01)

Inköptes 21/5 1960 för 5900 kr av Gösta Åhlin, Rödön Alnö. Båten byggdes om till trålare på Helge Nilssons varv. Stensvik Alnön, där även en Scania Vabis diesel på 200 hk installerades. Den enda stålbåten och alltså ”isgående”. Fiskade mellan 1961 – 65 med hemmahamn Galtström.

Skeppare : Gösta Åhlin
Besättning : Inez Åhlin
TOP