Yrkesfisket dokumenteras i Lörudden

I två år har han och de andra i hamnföreningen rustat upp en gammal isbod, dokumenterat och samlat material till fiskemuséet. Samtidigt har de alltså filmat och följt de två yrkesfiskarna, Bo Sillman och Michael Åhlund, i sitt dagliga värv.
Läs mer på SVT>>
TOP