Vi visar bilderna från trålfiskeprojektet

Öppet hus i Skumucken 27/4 och 11/5 för att visa bilderna från Trålfiskeprojektet. Föreningen Tomtarna i Skatan arrangerar detta och vi hänvisar till tider och information på Tomtarnas webbsida: www.tomtarna.nu. Passa på att ta del av detta unika projekt och ta gärna kontakt med någon i projektgruppen om du har någon berättelse att dela med dig. Missa inte dessa tillfällen.
TOP